18,9% pracownicy otrzymywali w drugim kwartale 2017 roku minimalnego wynagrodzenia lub mniej, że na dwa punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Minimalną pensję lub mniej otrzymywali 148,2 tys. pracowników.

Wynagrodzenie 31,8% pracowników na głównym miejscu pracy wynosiła 450,01-700 euro (rok wcześniej - 30,1%), 19,7% (17,3%) pracownicy otrzymywali 700,01-1400 euro, a zarobki ponad 1400,01 otrzymywali 3,7% pracowników (rok wcześniej - 2,5%).