Zastępca sekretarza stanu ds. budżetu Jolanta Плуме poinformowała, że koszty rosną "dzikich" w tempie, które nie da się wytłumaczyć. Zidentyfikowane obszary, gdzie znacznie wzrosła liczba zwolnień lekarskich.

Pytania na ten temat zastanawiał i Ministerstwa opieki społecznej, i to obiecał odpowiedzieć w raporcie o rewizji wydatków ministerstw, który będzie służył rządowi 31 maja.

W pierwszym kwartale wydatków skonsolidowanego budżetu państwa wzrosły o 38,4 mln euro w porównaniu z okresem rok wcześniej, co jest związane głównie ze wzrostem kosztów specjalnego budżetu. Wzrost wydatków spowodowany wzrostem kwot świadczeń na wypadek choroby i bezrobocia i liczby odbiorców takich świadczeń.