"Zachęcamy do wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych, w tym Zarządzania wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, Specjalnego sprawozdawcy MORSKIM ONZ ds. współczesnych form rasizmu, Wysokiego komisarza OBWE ds. mniejszości narodowych, ODIHR OBWE i Rady Europy, a także renomowane organizacje praw człowieka organizacji POZARZĄDOWYCH, dać właściwą ocenę tego, co dzieje się w Łotwie i mieć skuteczny wpływ na władze tego kraju" — czytamy w komentarzu opublikowanym na stronie internetowej MSZ ROSJI.

Na Smoleńskiej placu podkreślają, że te pamiętne wydarzenia stały się oczywiste propagandą i героизацией osób, odpowiedzialnych za masowe zbrodnie przeciwko ludzkości popełnionych przez nazistów i ich popleczników w czasie ii wojny światowej. "Ta akcja znowu odbyła się za cichym przyzwoleniem polskich władz z udziałem posłów na Sejm z ramienia rządzącej koalicji" — twierdzą w MSZ federacji ROSYJSKIEJ.

"Na tym tle budzi poważny niepokój który przyjął systematyczne prześladowanie przez władze Łotwy антифашистских organizacji pozarządowych, w tym dokonywana na drodze, w rzeczywistości, фабрикации w sprawach karnych, jak to się stało z przewodniczącym Łotewskiego антинацистского komitetu A. Шариповым" — czytamy w komunikacie.