Ministerstwo kultury oceniło polityki integracji, w wyniku której wnioskował, że 94% przedstawicieli mniejszości narodowych posiadają латышским językiem. Tym nie mniej, należy nadal pracować nad użyciem języka łotewskiego na co dzień, wskazuje wykonawca roli.

"Widzimy, że brakuje motywacji uczyć się język łotewski i zdawać egzaminy. Część jest zadowolona z jego obecnym stanem i uważa, że łotewskie obywatelstwo przysługuje im automatycznie" — powiedziała Мелбарде. Stosunek do państwa składa się z udziałem w życiu społecznym, Łotwy, zawarł wykonawca roli. Tak, stosunek do państwa, przedstawicieli mniejszości narodowych, udział w pracy organizacji pozarządowych i amatorskich zespołów, bardzo różni.

Udział mniejszości narodowych w życiu społecznym państwa — jedno z miejsc, które należy rozwijać, podkreśliła Мелбарде. Wykonawca roli, na przykład, planuje zaangażować mniejszości w przygotowanie obchodów 100-lecia Łotwy, dodała.