Według informacji transmisji, Подиньш w porządku rotacji może kontynuować pracę na stanowisku kierowniczym w urzędzie celnym, a zastępca generalnego dyrektora SRS ds. walki z przestępczością Каспарс Чернецкис, najprawdopodobniej będzie kontynuował pracę w innej strukturze SRS.

Jak wcześniej poinformowała prezes SRS Inara Петерсоне, rotacja kierowników jednostek SRS i ich zastępców obejmie około 20 pracowników.

Minister finansów powierzył SRS identyfikacji podejrzanych pracowników i pozbyć się z nich, a także spędzić naturalnym czterech przywódców, przypomniała Петерсоне. Prezes SRS zaznaczyła, że w stosunku do pracowników, którzy zostaną przeniesieni na inne stanowiska, nie uzyskano dowody ich działania niezgodne z prawem, bo w takim przypadku byliby zwolnieni.

Również zawiadamiało się, że zastępca generalnego dyrektora SRS Айгарс Ундзенс może zająć wolne stanowisko dyrektora Państwowej agencji rozwoju regionalnego.