Pozycja obecnego ustawy o prawach cudzoziemców przewiduje, że cudzoziemiec może zakazać wjazdu do Republiki Litewskiej na okres ponad pięciu lat, jeżeli może on stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, proponuje się uzupełnić innymi warunkami. Zgodnie z projektem, osoba może trafić na czarną listę, jeśli są dostępne informacje lub poważne podstawy, by podejrzewać, że cudzoziemiec uczestniczył w na dużą skalę korupcji, prania pieniędzy lub naruszenie praw człowieka. Jest również podstawą do odmowy wjazdu na Litwę może być, jeśli osoba stanowi zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na Litwie, ale i w innych krajach Unii europejskiej i NATO.

Projekt ustawy wysunęła się grupa członków Sejmu z różnych partii. W pierwszym czytaniu głosowało na niego 87 deputowanych, dziesięć wstrzymało się od głosu. Następujący rozpatrzenia na sesji plenarnej zaplanowano na 15 czerwca.

Siergiej Magnickiego (na zdjęciu) pracował jako prawnik w fundacji Hermitage Capital. Założyciel fundacji William Браудер twierdzi, że Magnickiego udało się ujawnić oszustwo schemat, dzięki któremu pracownicy rosyjskiego MINISTERSTWA spraw wewnętrznych ukradł z budżetu państwa prawie 5,5 mld zł. W końcu do odpowiedzialności karnej pozyskała właśnie Браудер z Магнитским. Браудер został zaocznie skazany rosyjskim sądem do dziewięciu lat więzienia za rzekome uchylanie się od podatków, a zatrzymany w tej samej sprawie Magnickiego zmarł w WIĘZIENIU jeszcze do sądu.

Po śmierci Magnitskiego, która wywołała szeroki międzynarodowy rezonans, w USA został zainicjowany projekt ustawy, który pozwala zamrażać aktywa osób zaangażowanych w jego śmierci i innych naruszeń praw człowieka, i odmawiać im w amerykańskiej wizy. Podobne przepisy zostały przyjęte w wielkiej Brytanii i Estonii.