W liście z 29 zawodów, w tym lider w przemyśle przetwórczym, fizyk, astronom, matematyk, statystyk, inżynier przemysłu i produkcji, inżynier, programista, administrator, programista, administrator baz danych, lekarz specjalista, судоводитель i pilotem, pilot statku powietrznego, menedżer powietrza wiadomości, specjalista sprzętu diagnostycznego i inne.

Ministerstwo wyjaśnia, że niedobór siły roboczej w tych zawodach może negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarki w najbliższej przyszłości. Z początkowej listy zostały wybrane zawody, gdzie problemy z wypełnieniem wolnych miejsc pracy bezpośrednio związane z brakiem siły roboczej, a nie z niskimi zarobkami.

Przy sporządzaniu listy wykorzystano dane Państwowej agencji zatrudnienia. W razie potrzeby lista będzie aktualizowana.

Według danych urzędu do spraw obywatelstwa i migracji, do 31 marca 2017 roku na Łotwie były w mocy 4257 zezwoleń na pracę cudzoziemców.