Zgodnie z obowiązującym prawem, łotysze na Łotwie mogą stać się mniejszością, a ливы stały się już takie w wyniku ataków innych narodów, ludobójstwa, wojny, więc ich wzywają ponownie zjednoczyć się na etnicznej ojczyzny. Teraz sytuacja jest na Łotwie się zmieniła — z восстановившей niepodległość z różnych powodów wyemigrowała bardzo dużo polskich obywateli. Zmieniono krąg osób, z których pomocą nowego prawa apelują, aby wrócić na Łotwę, wskazuje MINISTERSTWA spraw wewnętrznych.

Z ustawy możliwe jest ograniczenie liczby pokoleń, предусматривавшее możliwość repatriować się tylko do twarzy, jeden z krewnych którego w linii prostej wznoszącej się linii jest латышом lub ливом. Obowiązującym prawem zostały zainstalowane tylko dwa pokolenia, co ograniczało repatriacji młodych ludzi łotewskiego i ливского pochodzenia.

Projekt ustawy definiuje pojęcie "repatriant", określa zasady żądania, nadanie i pozbawienie statusu repatrianta, wypłaty pomocy materialnej, jeżeli repatriant ją otrzymał, w przypadku pozbawienia statusu lub emigracji do innego kraju.

Projekt ustawy określa, kto w rozumieniu nowej ustawy jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta, i jaką okazaną przez państwa pomoc dla repatriantów i członków jego rodziny uprawnieni będą do uzyskania, określone również rodzaje i rozmiary tej pomocy materialnej. Utrzymuje się obecny porządek w odniesieniu do świadczonej samorządami pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Planuje się, że zmiany wejdą w życie 1 lipca 2016 roku.