W ciągu doby zarejestrowano 86 pożarów, w tym 47 podpaleń zeszłorocznej trawy.

W ogóle w tym roku SM zarejestrowała już 2368 odpala starej trawy.

W minionej doby потушено także pięć pożarów.

SM przypomina, że spalanie suchych traw jest zabronione i administracyjno karalne. Takie pożary zagrażają mienia, zdrowia i życia ludzi. W wyniku podpaleń zeszłorocznej trawy wypalić pola, spalone budynki, cierpią lub nawet giną ludzie. Spalanie suchej trawy oraz powoduje znaczne szkody w przyrodzie i jej roznorodnosci biologicznej.

Zgodnie z Kodeksu naruszeń administracyjnych za spalanie zeszłorocznej trawy grozi grzywna w wysokości od 280 do 700 euro, a kary za zadbane obszary нескошенной trawą dla osób fizycznych wynoszą od 140 do 700 euro, dla osób prawnych — od 700 do 2900 euro.