Łotwa zobowiązała się za dwa lata brać 531 uchodźcy. Większość będzie z Grecji i Włoch, ale 50 osób należy przenieść z państw trzecich, a w tym przypadku to może być Turcja.

Od dnia, kiedy Łotwa dała obowiązek przyjąć uchodźców za dwa lata, minęło około pięć miesięcy, a każdy miesiąc w kraju można przenosić około 30 osób, dodała Петерсоне-Годмане. Nie jest to stała liczba, w zależności od okoliczności może się zmieniać.

Obie rodziny, dostarczone w lutym na Łotwę z Grecji, czekają na decyzję o nadaniu statusu, aktywnie uczą się język łotewski i powiedział o swoim pragnieniu, aby pozostać na Łotwie i integracji, oświadczyła Петерсоне-Годмане.