W liczbach bezwzględnych najwyższy współczynnik urodzeń w 2014 roku odnotowano we Francji: na każdą kobietę w średnim stanowiły 2,1 urodzenia. Dalej idą Irlandia (1,94), Szwecja (1,88) i wielka Brytania (1,81). Najgorsze wskaźniki polityki demograficznej zaobserwowano w Grecji (1,30), na Cyprze (1,31), w Hiszpanii i Portugalii (1,32 w obu krajach). Średnio w Europie, na każdych dwóch kobiet ma troje dzieci.

Analizując dynamikę procesów, Eurostat podkreśla, że najmocniejszy baby-boom nastąpił w ostatnich latach na Łotwie: w 2001-m współczynnik płodności w kraju wynosił 1,21, w 2014 roku- już 1,65 ( 0,43). W innych regionach Nadbałtyckich prokreacji прогрессировало nie tak szybko: Litwa poprawiła swoje wyniki na 0,34 pkt (do 1,63), Estonia - 0,22 (do 1, 54).

Łotewskie mamy również uważane za jedne z najmłodszych w Europie. Przeciętna kobieta w naszym kraju rodzi pierwsze dziecko w wieku 26 lat. Dla porównania: we Włoszech, Hiszpanii, Luksemburgu i Grecji panie myślą o dzieciach tylko w wieku 30 lat.