"Istanbul konwencja jest dodatkowym narzędziem w walce z przemocą w rodzinie, i należy ją wspierać" — powiedział szef rządu. Przy tym uważa on, że do konwencji należy dołączyć deklarację, pozwalającą na Łotwie wprowadzać postanowienia tego dokumentu zgodnie z Konstytucją.

Jak informowaliśmy, z krajów Unii europejskiej Стамбульскую konwencji, z wyjątkiem Łotwy, nie podpisała tylko Czechy.

Rząd zamierza wspierać częściowe przystąpienia Łotwy do konwencji Stambulskiej, lub konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet, planuje dołączyć do podpisu link na to, że kraj popiera konwencję w takim stopniu, w jakim nie jest to sprzeczne z przepisami Konstytucji.

Konwencja stanowi kompleksową prawną ramkę, aby chronić kobiety przed przemocą, czytamy w apelu Ministerstwa opieki społecznej.