W przekazie telewizji LNT "900 sekund" poinformowała o wersji Kontroli w AP. Już w 2003 roku wnioskować, że proces prywatyzacji w Łotwie w zasadzie gotowy, ale końcowy proces od tamtej pory wszystko trwa i nie może się zakończyć.

W AP pracuje 65 osób, na zapewnienie pracy agencji corocznie wydawane 2,3 mln euro.

Według Крумини, do 2013 roku UP utrzymywał się na środki z prywatyzacji, ale teraz tych pieniędzy już nie starcza, a wkrótce będzie musiał przeznaczyć je z budżetu państwa.

Госконтролер uważa, że należy jasno powiedzieć, kiedy kończy się proces korzystania z certyfikatów, a także podjąć decyzje w sprawie przeznaczenia niewykorzystanych certyfikatów i dalszej pracy AP.