Uważa on, że samorządy grożą straty finansowe — nie wiadomo, gdzie zostaną podjęte dodatkowe środki na zwiększenie dochodu.

"Najgorsze jest to, że dwa te punkty nie powiązane na poziomie rządu. Rząd mamy jedno, ale wydaje się, że jest ich trzy — rząd edukacji, rząd dobrobytu i rząd ministerstwa Finansów" — powiedział szef ЛСС.

"Jeśli zachowamy budżet tego roku w 2018 lub 2019 roku, otwartym pozostaje pytanie, z jakiego źródła finansowania zaplanowane Минблагом środki. Polityka społeczna powinna być weryfikowana w kontekście nowej polityki podatkowej, bo zmienią się dochody gospodarstw domowych. Te pytania powinny być związane" — powiedział Яунслейнис.