Naprawa odbywa się w pobliżu ul. starego miasta i na R. Земгале gatve zamknięty jeden pas, więc prawdopodobne korek w kierunku Саркандаугавы.