Aby branża mogła "normalnie funkcjonować", musi przeznaczyć dofinansowanie w wysokości 5% produktu krajowego brutto (PKB), a teraz wyróżnia się tylko 3% PKB, - podkreślił on.

Jak już informowaliśmy, przedstawiciele branży opieki zdrowotnej nadal nie obsługują plan działań rządu, przyjęty we wtorek, a jeśli kompromis nie zostanie znaleziony, jest gotowy, aby wyrazić nieufność premiera Marisy Кучинскису.

Unia wolnych związków zawodowych (ССПЛ) Łotwie 1 maja organizuje w Rydze zgromadzenie ludowe "Za godnej pracy i godnej płacy dla zdrowego i wykształconego człowieka na Łotwie", w którym zamierza wziąć udział także związek zawodowy lekarzy.