Choć zmniejszenie aktywności fizycznej uczniów jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich rozwiniętych europejskich krajów, Łotwa wyróżnia się szczególnie niskimi wskaźnikami, zaznaczyła ekspert Centrum zapobiegania i kontroli chorób Iveta Пудуле.

Na Łotwie chłopcy częściej dziewczyny uprawiają sportu, ale liczba takich młodzieży spada, a udział tych, kto poświęca sportu nie mniej niż godzinę dziennie, wynosi 22%. Wśród dziewcząt odsetek ten wynosi 15,3%. Dla porównania, w 2006 roku fizycznych zajęć poświęconych nie mniej niż godzinę dziennie 27,6% chłopców i 8,6% dziewcząt.

Tendencja zwiększania czasu, który dziewczyny odprowadzają na gry z użyciem elektronicznych gadżetów. W 2010 roku w weekendy nimi zafascynowanych 16,8% dziewcząt, w 2014 roku — już 21,4%. Wśród chłopców obserwuje się nieznaczne zmniejszenie udziału graczy — z 50% do 49,8%. W dni robocze tej pasji oddają się 13,5% dziewcząt i 33,9% chłopców.

W badaniu WHO odzwierciedlenie dane 2013/2014 roku szkolnego, uzyskane w trakcie badania ponad 200 tys. uczniów w 42 krajach.