Prawo głosu na kongresie miały 96 delegatów i 84 z nich oddało swoje głosy na Индриксона. Jego przeciwnikiem był były rzecznik ЛФФ Кришьянис Клявиньш, z którego nazwiskiem nie raz всплывали plotki o jego przynależności do umownym meczu, ale w końcu nic nie zostało udowodnione.

Prasowej Indriksons kieruje ЛФФ już od 20 lat i teraz będzie zajmował to stanowisko jeszcze przez cztery lata.

Otrzymując wsparcie od większości delegatów kongresu, Indriksons potwierdził, że obowiązki sekretarza generalnego ЛФФ i w przyszłości będzie wykonywać Janis Межецкис. Wice-przewodniczącymi ЛФФ zatwierdzone Maris Verpakovskis i Georges Тикмерс.

Należy również pamiętać wybór nowego szefa komisji Sędziowskiej, którym teraz będzie Vadim Директоренко. W sporze o to stanowisko obszedł Ivara Казакса i Гинту Pece.