W piątek po biczowania Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, a w niedzielę — zmartwychwstał. Czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego ustanowił Pierwszy sobór w 325 roku: Wielkanoc obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca — między 4 kwietnia i 8 maja.

To święto, symbolizujące zwycięstwo życia nad śmiercią, drogę z ziemi do nieba. Wierni witają się słowami "Chrystus Zmartwychwstał! — Prawdziwie Zmartwychwstał!", trzykrotnie całują się i dają sobie malowane jajka jako symbol odkupienia ludzkich grzechów przez krew Chrystusa.