"Łotewskim "księgowym" trzeba nie szkody od epoki radzieckiej liczyć, a wyjaśnić, dlaczego 200 tysięcy — 10% łotyszy opuścili kraj w dobie UE", — zaznaczył on.

W końcu kwietnia, w Odpowiedzi zaproponował Łotwy ocenić wydatki na wyzwolenie kraju spod hitlerowskiej okupacji.

Спецкомиссия do liczenia strat Łotwy z powodu "okupacji sowieckiej" powstała w 2005 roku. W latach 2009-2013 ona nie działała z powodu braku finansowania.

Łotwa wchodziła w skład ZSRR z 1940 do 1991 roku. Rosja nie przyznaje się, że przez te wszystkie lata Łotwa była okupowana, wskazując, że przez cały ten czas (za wyjątkiem okresu okupacji Niemieckiej) władze Łotwy był rząd krajowy.