Na pytanie o to, nie brała czy Policja bezpieczeństwa (PB) rozwiązań, które sprawiają, Гирса opuścić Łotwę, rzecznik prasowy PB Liga Петерсоне odpowiedziała, że instytucja nie jest związane z migracją Гирса w Rosji.

Wcześniej PB wzięła przeciwko Гирса trzy procesu karnego. Liepajski sąd 6 września będzie rozpatrywać sprawę o opublikowane w 2014 roku na stronie internetowej illarion.lv artykule.

Jak postępy dwa pozostałe procesu i zainstalowany, czy Гирсу środek zapobiegawczy, Policja bezpieczeństwa nie komentuje.