Specjaliści odkryli, że zawartość ozonu w atmosferze planety maleje do 1997 roku, po czym zaczęła rosnąć. Obserwująca dynamikę naukowcy związany z przyjęciem środków, redukować emisję фторхлоруглеводородов.

Dane o stanie warstwy ozonowej postępowali z siedmiu europejskich i amerykańskich satelitów, informacje wideo, pokazujący stan warstwy ozonowej, uzyskane z wykorzystaniem pięciu urządzeń.

Warstwa ozonowa znajduje się w górnych warstwach atmosfery Ziemi (na wysokości od 10 do 40 kilometrów), chroni powierzchnię planety przed promieniowaniem uv. Ten rodzaj promieniowania powoduje rozwój chorób nowotworowych i mutacji organizmów.