Kot пушист, jak chmura, a jego oczy koloru nieba, zauważa Mashable. Imię kota tłumaczone z angielskiego to jak "niebo".

Ponadto, większość czasu Skye wygląda zły, i właściciel zwierzęcia nazywa zwierzę "poniedziałek wśród котов".