Świąteczne atrakcje w pobliżu pomnika Wolności zakończą się koncertem "Nasze głosy dla wolności", który rozpocznie się w 20.00.

4 maja 1990 roku 138 201 deputowanego rady Najwyższej przyjęli deklarację "O przywróceniu niepodległości Republiki Łotewskiej". Przewodniczący rady Najwyższej Anatolij Garbatych skierował prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow list o tym, że Łotwa zaczyna się okres przejściowy do niepodległej rzeczypospolitej. To samo przesłanie skierowane było do rządów krajów, narodów ZSRR i demokratycznych organizacji.