Sprawa była rozpatrywana na podstawie pozwu Панкратов — ojca dziecka, który zażądał od polskich władz zarejestrować swojego chłopca pod imieniem i nazwiskiem "Miron Antonov", a także odzyskać z urzędu stanu cywilnego odszkodowanie.

Łotewska strona nalega na tym, że pisanie нелатышских nazw własnych na Łotwie odbywa się zgodnie z normami języka łotewskiego. W ten sposób dziecko można było zarejestrować pod imieniem i nazwiskiem "Mirons Antonovs". Jednak takie rozwiązanie zdecydowanie nie pasuje do jego rodziców. Wcześniej informowaliśmy, że rodzinę chłopca przeszkadza, że brzmienie nazwy z końcówką "z" ("Mirons") przypomina латышское słowo "mironis" ("martwy").

Jak poinformował Delfi Панкратов, orzeczenie Europejskiego trybunału praw człowieka jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu ani w sądzie, w tym Wielkiej Izby, ani w innym organie sądowym. Sekretariat sądu nie może podać dodatkowe informacje na temat wymienionym rozwiązaniu i kontynuować korespondencję w tej skargi.