W szczególności Parlament europejski wprowadzi ruch bezwizowy dla Turcji, pod warunkiem, że władze tureckie w trybie pilnym spełnią warunki dotyczące liberalizacji reżimu wizowego zgodnie z zobowiązaniami, danych 18 marca 2016 roku.

Oferta została wprowadzona wraz z raportem z postępów Turcji na drodze do realizacji warunków.

"Turcja osiągnęła spektakularne sukcesy, szczególnie w ostatnich tygodniach, na drodze do osiągnięcia standardów liberalizacji wizowej. Jest jeszcze praca, którą trzeba zrobić w trybie pilnym, ale jeśli Turcja wspiera postęp, może ona dotrzeć do wszystkich innych standardów. Dlatego stawiamy oferta dla parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE zdecydować o zniesieniu reżimu wizowego, po tym, jak wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione" – prowadzi RBC słowa pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji europejskiej França Тиммерманса.

Jak już pisałem w przeddzień DELFI, Rząd Turcji nie stosuje się już wizy dla obywateli wszystkich 28 krajów Unii europejskiej, w ramach umowy o wzajemnej liberalizacji reżimu wizowego.