Ogólny poziom zatrudnienia w ubiegłym roku w Unii europejskiej wynosił 70,1%. To o 0,9% lepszy niż wynik 2014 roku, ale wciąż o 0,2% mniej niż przed kryzysem w 2008-m. Na Łotwie wskaźnik zatrudnienia wśród ludności w wieku od 20 do 64 lat osiągnął 72,5% (w 2014-m był 70,7%).

Najbardziej zauważalny skok pod względem liczby pracowników констатирован w starszej grupie wiekowej. W Szwecji wśród mieszkańców w wieku od 55 do 64 lat, stałą pracę mają 74,5%, w Niemczech — 66,2%, w Danii — 64,7%, w sąsiedniej Estonii — 64,5%. Łotewski wskaźnik w zeszłym roku na 6% przekraczał gdy średnia europejska, stanowiąc 59,4%.

Najniższa zatrudnienie wśród osób w wieku przedemerytalnym odnotowano w południowych krajach - w Grecji, Słowenii, na Malcie, w Rumunii.