Aby system opieki zdrowotnej na Łotwie pracowała, jej teraz należy dodatkowo 500-600 mln euro rocznie. Już w przyszłym roku trzeba będzie co najmniej 350-400 mln euro, a obiecane teraz tylko 35-40 mln, czyli znacznie mniej.

Według szacunków Лейшкалнса, anuluj podlegającej opodatkowaniu podatkami minimum dała bym opieka zdrowotna dodatkowo 190 mln euro.

W tym roku niepodlegająca opodatkowaniu podatkami minimum dochodów wynosi 75 euro.

W piątek "Stowarzyszenie ekonomistów 2010" organizuje debatę "Kryzys w opiece zdrowotnej: szanse i zagrożenia wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego".