Według jej słów, wyników nie ma i w przenoszeniu obciążeń podatkowych z pracy, aktywizacji bezrobotnych i reform w sektorze publicznym.

Komisja europejska po raz pierwszy daje ocenę na okres kilku lat. Jako pozytywnych aspektów oznaczone usuwanie nadmiernego deficytu i utrzymanie dyscypliny fiskalnej. Postęp jest także w sferze szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości i energetyki, choć wprowadzenie reform jeszcze trwa.

W zakresie kształcenia zawodowego i niewypłacalności podjęte odpowiednie ramy prawne, ale trzeba efektywne wdrażanie, uważa Komisja europejska.