Historia, jak wiadomo, powtarza się, i cały czas mówi się o tym, że trzeba wyciągać z niej wnioski, aby nie powtarzać błędów z przeszłości. Jednak błędy regularnie powtarzają się, z czego wynika, że lekcja często nie idzie do wykorzystania w przyszłości. Ale to wcale nie oznacza, że historia niczego nie uczy i że nie chcesz wiedzieć. Nauka historii przewrotów i rewolucji daje klucz do zrozumienia wielu wydarzeń dzisiejszego dnia. W związku z tym Dmitrij Зыкин w swojej książce bada najbardziej niewygodne, kontrowersyjne i skomplikowane pytania:* * * 2.*

Co wspólnego z "Majdanem" w Kijowie i "Krwawa niedziela" w Petersburgu