Klinika rehabilitacyjna przy ul. oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem gatve otwarto po trwającej kilka miesięcy naprawić i teraz będzie mógł wziąć w komfortowych pomieszczeniach więcej pacjentów.

Jak powiedziała kierownik kliniki Anita Wiatru, już w drodze z USA znajduje się nowy sprzęt do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. W tym roku rozpoczęto także tworzenie nowych programów leczenia małych pacjentów w szpitalu.

Rehabilitacyjna przychodnia świadczy usługi rehabilitacji pacjentów, którzy leczą się w szpitalu lub w klinice pobytu dziennego, a także w warunkach ambulatoryjnych. Programy rehabilitacji są dla dzieci i młodzieży z różnymi wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami czynnościowymi zdrowia.

Wydatki na remont kliniki wyniosły 789,3 tys. euro, 84,21% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.