W sierpniu 2014 roku do szpitala, skarżąc się na złe samopoczucie zwrócił się pacjent.

Według materiałów sprawy, lekarz реаниматолог-anestezjolog podczas swojego dyżuru nie zapewnić terminowe i prawidłowe leczenie. Oskarżony, będąc медработником, nie wykonał należycie swoje obowiązki zawodowe, określonych w 37-gi artykule Ustawy o działalności lekarskiej.

Z powodu zaniedbania lekarza, pacjent zmarł. Zarzuty przedstawione w 138-th artykule prawa Karnego. Sprawa trafiła do Ryski sąd rejonowy.