Przypominając o które odbyło się niedawno spotkanie grupy roboczej Łotewskiej i Rosyjskich kolei żelaznych, E. Berzins podkreślił, że na nim również kwestie dalszej współpracy w ramach międzynarodowych korytarzy, najbardziej znanym z nich jest Nowy Jedwabny szlak łączący z Chinami. W tym samym czasie rozwija się i nowy korytarz z Indii, Iranu i Azerbejdżanu do Europy, który również wchodzi w zakres zainteresowań jak Łotwy i Rosji.

Oczekuje się, że w tym tygodniu na posiedzeniu komisji międzyrządowej usłyszysz potwierdzenie, że Łotwa i Rosja pozostają stabilne partnerami biznesowymi, na których może liczyć i inne zaangażowane w korytarz transportowy państwa, poinformował prezes LDz. "Nie można dopuścić do tego, aby przedsiębiorstwa z tych krajów zainwestowały swoje środki w stworzenie korytarza, a korytarz nie działa z powodu sankcji lub z innych przyczyn", — powiedział on.

E. Berzins wskazuje: "Ani LDz, ani Rosyjskim żelaznymi drogach nie należy do ani jedna tona przewożonych ładunków. Każdy ładunek jest właściciel, a także zatrudniająca im firma logistyczna, która szuka dla ładunku najbardziej korzystny sposób. Ich wspólną opinię i określa trasy przewozu ładunków". Prezydent LDz podkreśla, że Łotwa nadal pozostaje korzystne tranzytowym w drodze do rosyjskich towarów, co potwierdzają wstępne wnioski rosyjskich ładunków na korzystanie z Łotewskiego tranzytowego korytarza.

Prezydent LDz poinformował, że w pierwszym półroczu ilość kolejowych ładunków, w porównaniu do 2016 roku nieco wzrosła, jednak przy podziale ilości ładunków na kwartał pozytywnych trendów nie. Z jednej strony, wynika to z sezonowości ruchu, tak jak największe ilości tradycyjnie należą do węgla i naftowym towarów, które są potrzebne konsumentom w zimie, a latem te ilości nie może zrównoważyć wzrost transportu ziarna i innych rodzajów ładunków. "Z drugiej strony, ilość przewożonych ładunków mniej niż грузовладельцы na początku miesiąca mówili do przewozu w Rosyjskim kolejom i dalej na Łotwie do naszych portów. Wstępne wnioski na lato były nie mniej, a w poszczególnych miesiącach — nawet więcej, niż w zimie. Wszystko to świadczy o tym, że z ekonomicznego punktu widzenia naszego tranzytowy sposób interesujący dla klientów" — sprawia, że wnioski E. Berzins, wskazując jednocześnie, że ma nadzieję na posiedzenie międzyrządowej komisji i jego decyzji o tym, że wzajemne sankcje nie mają wpływu na tranzyt.

Zauważa on również, że wysoko ocenia kompetencje obu współprzewodniczących komisji — łotewskiego i rosyjskiego ministrów transportu i ich wzajemne zainteresowanie w rozwoju branży. "Oni bardzo chcą zrozumieć sytuację z punktu widzenia biznesu. To musi prowadzić do decyzji o porozumieniu dotyczące konieczności zagraniczne" — podsumowuje prezydent LDz.