Główny wniosek jest następujący: cywilizacja ludzka jest wyjątkowa w obserwowanej części Wszechświata tylko wtedy, gdy prawdopodobieństwo powstania inteligentnego życia na nadającą się do tego экзопланете równa dziesięć do minus 22 stopnie.

Czyli jeśli założymy, że cywilizacja ludzka nie jest w kosmosie, a prawdopodobieństwo powstania inteligentnego życia na nadającą się do tego экзопланете równa dziesięć do minus 12 stopni, to obecnie we Wszechświecie może istnieć około dziesięć miliardów rozsądnych światów.

Do takich wniosków naukowcy doszli, модифицировав równanie Francisa Drake ' a z uwzględnieniem odkrytych do tej pory planet pozasłonecznych. Stosunek Drake ' a jest równość z jednej strony, na której znajduje się utwór siedmiu mnożników, a z drugiej — liczba pozaziemskich cywilizacji.

Astrofizyki w równaniu Drake ' a siedem mnożników zastąpił na dwa. Pierwszy z nich opisuje ilość planet zamieszkałych w danym zakresie Wszechświata, drugi — prawdopodobieństwo wystąpienia rozsądnej cywilizacji na nadającą się do tego экзопланете. Podejście to nie zakłada wykorzystania informacji o czasie życia cywilizacji.

Jeśli używane przez naukowców oceny sprawiedliwe, najprawdopodobniej w Drodze mlecznej ludzkość jest jedyną rozsądną cywilizację: stare światy już zginęło, a nowe powstaną po tym, jak zniknie osób (lub zapoznanie się z nimi wymaga zbyt długiego istnienia ludzkości).

Obraz: rochester.edu