Генеральское tytuł nadano szefa SM Oscara Аболиньшу (na zdjęciu) i jego zastępcy Кристапу Эклонсу.

Аболиньшу stopień pułkownika otrzymał w listopadzie 2014 roku. Służył w stopniu pułkownika ponad połowa terminu wyznaczonego celu uzyskania sztabowego tytułu.

Аболиньш jest wymagana zgodnie z przepisami edukacja, a ocena jego działalności odpowiada wyniku A1. Wymagania przepisów prawnych odpowiadają również zdrowie i sprawność fizyczna. Biorąc pod uwagę cały powyższego stopień generała przypisany mu z wyprzedzeniem.

Эклонс służył w randze pułkownika pełna ustanowione w celu uzyskania sztabowego rangi okres do pięciu lat.

Również stopień generała otrzymał zastępca Podwójnej, szefa Ryskiego regionalnego Юрису Шулте.

Generał otrzymuje dopłatę za szczególny tytuł 167 euro, pułkowniku — 135 euro, szeregowy — 14 euro.