Wczoraj minister edukacji i nauki Karlis Шадурскис po spotkaniu z Батней oświadczył, że dla wprowadzenia alternatywnego modelu wynagrodzeń nauczycieli może być konieczne 68 mln euro. Podana kwota jest konieczne, dodatkowo do już przewidzianych w budżecie 27 mln euro. W tę kwotę na razie nie są zawarte nauczyciele edukacji przedszkolnej, powiedział Шадурскис.

Na pytanie o to, ile środków wstępnie należy do przedszkoli w modelu Батни, Шадурскис odpowiedział, że chodzi o kwotę około 30 mln euro dodatkowo z budżetu państwa i 60 mln euro z budżetu samorządów.

W ten sposób wstępnie obliczona fiskalny wpływ modelu, dodatkowo do już przewidzianych 27 mln euro, wyniesie 158 mln euro.
Батня uważa, że model nie ma tak znacznego fiskalnej wpływ i obliczenia Ministerstwa edukacji i nauki (MONT) nie można brać za podstawę, ponieważ "są bardzo szacunkowe i pod nimi nie ma dokładnych finansowych uzasadnionych obliczeń".

Батня przypomniał, że przewodniczący Łotewskiego związku zawodowego pracowników oświaty i nauki Inga Ванага również poddaje w wątpliwość poprawność obliczeń MES.

Obliczenia przeprowadzone Батней, pokazują: aby w alternatywnym modelu zostały uwzględnione wszystkie podstawowe zasady wynagrodzeń nauczycieli, do dedykowanym 27 mln euro rocznie będzie nie więcej niż 35 mln euro. Powiedział jednak, że dokładne obliczenia może zapewnić tylko MON.