Det forventede indeks for pension stigning i overensstemmelse med de ændringer, der i 2017 vil beløbe sig til 1,0408, og i de næste to år— 1,0413.

I 2017 til at forhøje pensioner bliver nødt til at 3,42 mio Euro i 2018 17,61 millioner euro, i 2019 — 33,79 millioner euro.

I øjeblikket, offentlige pensioner, gennemgås årligt, den 1. oktober. Dette tager hensyn til de faktiske consumer price index og 25% af den reelle vækst af bidrag til sociale sikringsordninger i lønnen. Kun dem, der er indekseret pensioner eller deres del, der ikke overstiger 50% af det gennemsnitlige bidrag løn i det foregående kalenderår.