"26 år siden i dag, har vi restaureret uafhængighed af vores land. Maj 4, 1990, vi behandlede stress i stemmen og så den afgørende stemme i det Højeste Råd, hvor de deputerede vælges os bestemmer vores skæbne. Vigtigt var hver stemme. De var de stemmer for et bedre liv, for frihed, sikkerhed og retsstatsprincippet. De var de stemmer for Letland og vores fælles fremtid", - citerer chefen for det statslige Agentur SØG.

Han bemærkede, at den maj 4 sammenflettede historie af den lettiske stat og dens mennesker, nutid og fremtid. "Vi kan være stolte af sig selv. Vi to gange i det sidste århundrede, var i stand til at forsvare deres eget land, og vores folk viste sig at den verden, der besidder de overmenneskelige evne til at overleve," sagde Vejonis.

Formanden bemærkede, at staten uafhængighed Letland var i stand til at komme sig i en tid med store forandringer, når der var mange ubekendte. Ikke desto mindre, de mennesker, formået at lave en fed og rigtige valg til at styrke den nyfødte stat. Den måde, Letland til NATO og den Europæiske Union er et godt eksempel på, at et vigtigt mål kan opnås med en tung, vedvarende og velkoordineret arbejde.

"Efter 26 år siden gengivelsen af uafhængighed af det land, vi er hele tiden på måder at forbedre deres tilstand. Vi er stadig på vej til vores perfekte Letland. Stadig meget, der kræver forbedring. Men jeg vil gerne understrege, at vi har nået en masse. Tak til alle, der sætter deres indsats for at styrke vores land og vores værdier", understregede Formanden.