Vejonis sagde Aserbajdsjan blev en vigtig partner for Letland, og forholdet er tæt og venligt. Inden pressemødet har underskrevet en Erklæring på strategisk samarbejde, som Vejonis mener, at en meget vigtig impuls til udvikling af samarbejdet.

Filialen også indgået samarbejdsaftaler inden for uddannelse, transport og tilsyn af byggeriet. Formanden understregede, at disse aftaler vil udbygge de bilaterale forbindelser, som er planlagt til i dag, den lettisk-aserbajdsjanske business forum og hyppige besøg af embedsmænd tillade os at håbe, for den styrkelse af det økonomiske samarbejde.

På samme tid, han gav udtryk for støtte til styrkelse af forbindelserne mellem EU og Aserbajdsjan, den vigtige rolle, det Østlige partnerskab som en fleksibel ramme, der gør det muligt for hvert land at danne en sådan dyb forbindelse med EU som det ønsker det.

Vejonis sagde Aserbajdsjan blev en vigtig partner for EU, inden for energi-og transportområdet. "Vi sætter derfor pris på den rolle, Aserbajdsjan i det sydlige gaskorridor projektet og bidrage til en diversificering af energiforsyning", - sagde Præsidenten.

Han mener, at den kommende November-topmødet i det Østlige partnerskab vil være en god mulighed for at finde nye og gensidigt gavnlige retninger af samarbejdet mellem EU og Aserbajdsjan.

Formændene også drøftet spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder i Aserbajdsjan. Vejonis kaldes på Aliyev til at fortsætte arbejdet med at styrke principperne om demokrati. Han har også udtrykt støtte til den territoriale integritet af Aserbajdsjan.