I forhold til samme periode i 2016, arbejdsløsheden faldt med 0,6 procentpoint i forhold til første kvartal i 2017 - 0,5 procentpoint.
Antallet af arbejdsløse i forhold til samme periode sidste år faldt med 7,9 tusind, i forhold til første kvartal i 2017, hvilket er 4,7 tusind.

Ungdomsarbejdsløsheden er til 16,5%, hvilket er 2,4 procentpoint lavere end et år tidligere, og 0,8 procentpoint mindre end i første kvartal af dette år.

I andet kvartal af unge i alderen 15 til 24 udgjorde 14,7% af alle arbejdsløse, eller 12.8 tusind personer, og denne andel faldt med 0,9 procentpoint i forhold til samme periode et år tidligere.

I andet kvartal til at 31.4% eller 447,1 tusind beboere i Letland i alderen 15 til 74 år blev inaktive, som altså ikke arbejder og ikke søger arbejde. I forhold til første kvartal 11.1 tusinde mennesker eller 2,4% mindre.

16,3 tusind personer eller 3,7% af den erhvervsaktive befolkning havde mistet håbet om at finde arbejde. Et år tidligere var sådan 4,3%.