Den første "Advarsel til menneskeheden", som blev udgivet i 1992. Det var underskrevet af 1,700 forskere fra hele verden. Det dokument, der forudsagde den ødelæggelse af liv på Jorden, som menneskeheden på grund af dannelse af ozon huller, forurening af vand og luft, skovrydning, udpining af jorden og andre konsekvenser af menneskelige indgreb i miljøet. Nyt dokument opsummerede resultaterne af offentliggørelsen af "Advarsler" for 25 år.

"Menneskeheden har undladt at opnå tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at løse miljømæssige problemer, og mange af dem er blevet mere alvorlige," forskerne skriver.

Det største problem, ifølge forfatterne af dokumentet globale klimaændringer. Siden 1992 er den gennemsnitlige temperatur steget med mere end en halv grad Celsius, og den årlige udledning af kuldioxid steget med 62%. Desuden faldt antallet af skove, der har nedsat antallet af fisk i damme. I havene er steget antallet af døde zoner — områder med lavt iltindhold. Antallet af personer, der i løbet af denne tid voksede med 2 mia., mens antallet af arter af pattedyr, krybdyr, fisk, er faldet med 30%.

"Snart vil det være for sent at bevæge sig væk fra vores vej til tilbagegang," bemærker forskerne.

Forfatterne af det dokument, der foreslår en række løsninger til problemet, herunder etablering af naturreservater, reduktion af madspild, indførelse af grønne teknologier, ændrede forbrugsmønstre gennem økonomiske incitamenter.