Fordi så videre var der ingen diskussion på politisk niveau, der ikke er klarhed over, hvorvidt der er indgået en aftale om overdragelse af visse opgaver til staten, sagde hun.

"Hvis den aftale, som regeringen med de lokale regeringer er ikke, hvordan at løse spørgsmålet om løn for lærere i børnehaver og erhvervsfaglige skoler?" — spørger Vanaga, der forklarer, at hvis den aftale ikke er nået, ville det betyde, at hverken den ene eller den anden ikke vil være i stand til at planlægge millioner.

Open er fortsat spørgsmålet om antallet af elever per lærer, sagde Eu leder.

Lpro fortsætter med at tro, at den foreslåede model er der taget hensyn til ikke alle at det var det mest tilfredsstillende, og fortsætter med at insistere på vedtagelsen af en tidsplan for øget finansiering.

Vanaga mener, at der nu diskussionen tilbage til de emner, der er behandlet i ophold af Minister for undervisning og videnskab Marite salg.

Som rapporteret, planlagt af Ministeriet for uddannelse og videnskab reform af lærernes løn, som skal træde i kraft den 1. September, har til formål at øge antallet af elever per lærer.