Som repræsentant for virksomheden Sigita Audere, reparation af asfalt belægning på veje, der er gennemført på et prioriteret grundlag. For det første, hullerne bliver lappet på de vigtigste nationale og regionale veje i klasse A, og derefter på vejene i de lavere klasser.

På reparation af vejbelægning vil blive beboet af mere end 400 medarbejdere, og 90 vedligeholdelses-teams.

LAU er ansvarlig for vedligeholdelse af 20.000 km af veje, herunder 8.000 km er veje med asfalt belægning, 12 000 km asfalterede veje. Virksomheden tjener også mere end 900 broer.