På billboards, som vil danne ramme for udstillingen i hovedstaden, du vil se, i alt 15 værker af fotografer, herunder den lettiske kunstner Aija Bley om at overvinde grænser i esoteriske ritualer