Det samlede beløb til rådighed 64,03 millioner euro, herunder EFRU vil give for 54.4 millioner Euro budget co-finansiering vil beløbe sig til $ 6.4 millioner, privat — Euro 3,2 mio.

Projektet vil blive opfordret tidlige karriereforløb for unge forskere i videnskabelige institutioner og virksomheder, som vil forbedre deres forskning færdigheder. GARO, at få finansiering af EFRU vil yde støtte til postdocs, skal du udføre udvalg af programmer for at studere og overvåge gennemførelsen af aftalerne, at bidrage til virkeliggørelsen af målene i strategien for intelligent specialisering i Letland og prioriteter for vækst.

Det er planen, at der inden for rammerne af projektet indtil udgangen af 2023 vil blive støttet gennem oprettelsen af næsten 400 nye arbejdspladser for forskere, støtte offentliggørelse af videnskabelige artikler 1280 og udvikling af mere end 400 nye produkter og teknologier med fremtidig kommerciel brug.

I forbindelse med projektet, SIPA finder anvendelse, og under afsnittet "co-finansiering af regionale, nationale og internationale programmer (COFUND)" innovation "Horisont 2020".