Mandag, 14 Marts, med deltagelse af udenrigsministrene fra EU-landene for første gang i de sidste år, diskuterede strategi for kommunikation med Rusland. Mødet udarbejdet en fem-punkts plan, som skal tjene som grundlag for en fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik. Blandt dem: fuldstændig gennemførelse af Minsk aftaler om Ukraine som en forudsætning for, at eventuelle ændringer i forbindelserne med Rusland, fortsættelse af programmet, "det Østlige partnerskab" og styrkelse af forbindelserne med landene i Central-Asien, en styrkelse af den interne stabilitet i EU" (det handler om magt og strategisk kommunikation), restaurering af samarbejdet med Moskva "på nogle udvalgte områder" (refererer til fælles interesser på det udenrigspolitiske område, for eksempel, i Syrien og Nordkorea), "civilsamfundet i Rusland" og "investering i udvikling af kontakter mellem mennesker".

Det er dog ikke alle spørgsmål vedrørende Ruslands årsag i Europa enstemmighed. Ifølge Reuters, Italien og Ungarn gjorde indsigelse mod, at tanken om automatisk fornyelse af sanktioner. Den nuværende pakke af økonomiske sanktioner mod Rusland er gyldig indtil juni 31, 2016.