Debatten om forholdet mellem Tyrkiet og EU, der blev afholdt i Europa-Parlamentet torsdag, 28 April. Deputerede gik i skøn over de seneste transaktioner på bevægelse af flygtninge. Nogle politikere besluttede, at det var en "tvungen nødvendighed", der konstaterer, at EU ikke er i stand til at tage ansvar for løsningen af indvandring krise. En anden del af de deputerede kritiseret EU for at forsøge at "købe eksterne tjenester til at løse deres problemer ved at ofre de principper om ytringsfrihed og menneskerettigheder, som er regelmæssigt overtrådt i Tyrkiet.

I sidste ende, er Europa-Parlamentet enige om at opfordre EU til at bremse visa liberalisering, mens Ankara ikke opfylde sine forpligtelser til at forbedre forholdet til Cypern og indførelsen af biometriske pas.

Som indberettes i Marts, EU og Tyrkiet har underskrevet en aftale, hvorefter Tyrkiet vil tage tilbage flygtninge, der kommer gennem den til Grækenland. Til gengæld, at de tyrkiske myndigheder ikke ønsker at fjerne visum til deres borgere, og til at intensivere forhandlingerne om optagelse i EU.

Det forventes, at Europa-Kommissionens rapport om resultaterne af den nye tyrkiske-EU-aftalen vil blive offentliggjort i en uge.