Den rang, der er tildelt til den øverste af SFRs Oscar Abolins (billedet) og hans Stedfortræder Kristaps Alonso.

Abolins til rang af Oberst blev tildelt i November 2014. Han serveres med rang af Oberst, mere end halvdelen af den frist, der er fastsat for modtagelse af rang af General.

Abolins er medfør af bestemmelser, uddannelse og evaluering af de aktiviteter, der svarer til resultatet af A1. Kravene i den normative retsakter i overensstemmelse med sundhed og fysisk træning. I betragtning af alle de ovennævnte rang af General, der er tildelt ham forud for tidsplanen.

Alons, serveret med rang af Oberst alle indstillet til at få rang af General i en periode på fem år.

Også rang af General har en Stedfortrædende chef for politiet, chef for Riga regionale forvaltning Juris sulte.

Generelt modtager yderligere betaling for en særlig rang 167 euro, Oberst — 135 euro, en almindelig 14 Euro.