23% kommer til at gå uden for Letland, og 19% at rejse inden for det. En anden 21% planlagte ture både i Letland og at andre lande.

27% ikke planlægning til at gå hvor som helst, og 10% havde endnu ikke truffet en afgørelse om dette spørgsmål.

28% dem, der har planlagt at tage på en tur, plan om at afsætte for den pågældende rejse mere end 301 euro per deltager (for transport, forplejning og andre udgifter).

14% beboerne har planer om at tilbringe fra 51 til 100 Euro per deltager, 12% — fra 101 til 150 euro