V РМП na vědomí, že потерпевшими se ukázaly jako cizinec a jeho těhotná civilní žena. Jejich přijaté do útulku.

Zahájena řízení.